Persondatapolitik

Beskyttelse af personoplysninger

vinoble-horsens.dk indsamler i forbindelse med oprettelse af bruger login følgende personlige oplysninger: E-mail adresse, navn, postadresse, postnummer og by, telefon nummer. Det gør vi af følgende grunde: Dels for at vi kan sende ordrebekræftelser og fakturakopier til dig pr. e mail, og dels for at vi kan levere evt. bestilte vine til dig på den korrekte adresse. Disse oplysninger transmitteres ikke krypteret til vinoble- horsens.dk. Vi anvender endvidere logstatistik for at give dig mulighed for at se eventuelle tidligere køb på vinoble-horsens.dk. Personoplysningerne opbevares ikke krypterede. Som registreret hos VINOBLE HORSENS ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du kan til enhver tid, og hver gang du logger ind, se de oplysninger vi har registreret, ligesom du til enhver tid kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til VINOBLE HORSENS ApS via e-mail horsens@vinoble.dk.

Personoplysningerne registreres hos VINOBLE HORSENS ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til shop.vinoble-horsens.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre. Vinoble-horsens.dk forpligter sig samtidig til ikke at bruge dine afgivne oplysninger til andre formål end til brug for vor formidling af vin til dig. Vi videregiver ikke til andre fysiske eller juridiske personer eller selskaber, med mindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil. Dataansvarlig er den til enhver tid ansvarlige direktion, og det er samme direktion, som har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

 

Force majeure & ansvar

vinoble-horsens.dk er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser, dersom dette skyldes faktorer, som vinoble-horsens.dk ikke er herre over. vinoble-horsens.dk er ikke erstatningsansvarlig overfor køber eller nogen tredjepart for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, for omkostninger, for tab af avance, for indtægter eller forretninger, hvordan dette end måtte være forårsaget medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

 

Ændringer af nærværende betingelser

vinoble-horsens.dk forbeholder sig ret til, uden varsel, at foretage ændringer i nærværende betingelser.